ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  สนองตลาดแรงงานและสังคม

ผู้อำนวยการ

นายเจษฎา  ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
logo-trang-w

หลักสูตร ปวช. ปวส. และทวิภาคี

พบกับสาขาวิชาที่ใช่ สู่อาชีพที่คุณชอบ เลือกสาขาที่ใช่ สำหรับตัวคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart