ติดต่อโรงเรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ที่อยู่

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๗ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ ๙๒๑๙๐

โทรศัพท์
โทรสาร

(๐๗๕)-๒๘๔๐๓๙

อีเมล

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart