ข่าวนักเรียน นักศึกษา

💥💥กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 พ.ค 64

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าอาคารอำ…

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ค 64

            ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพั…

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ก.ย 63

    นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และระดับ ปวส.2 ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. อ่านรายละเอียดเพ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart