ข่าวนักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

            ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพั…

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา

นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2,3 และระดับ ปวส.2 ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart