นักเรียน นักศึกษา

ข่าวนักเรียน นักศึกษา

เส้นทางลัดสำหรับนักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีนโยบายการพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาเพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านการเรียน และสงเสริมทักษะชีวิตตลอดระยะเวลาการศึกษาในวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีศูนย์กลางแหล่งข้อมูลเพื่อบริการนักเรียน นักศึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม ระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้ การบริการและสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพัก นักศึกษาพิการ การประกันอุบัติเหตุ ระบบอินเทอร์เน็ต การเล่นกีฬา และการแก้ไขปัญาหาให้กับนักเรียน นักศึกษา เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

           ห้องสมุด

ชมรมสัตวศาสตร์

          E-Learning

ชมรมประมง

Download แบบฟอร์ม

ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร

   สวัสดิการนักศึกษา

ชมรมธุรกิจเกษตร

               หอพัก

ชมรมพืชศาสตร์

a4
a3
a5
a1-1
a2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart