ป้ายกำกับ: ลูกเสือ

บรรยากาศงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6

IMG_9884

ในระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2559 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เนื่องจากมีภาพเป็นจำนวนมากไม่สะดวกในการอัพโหลดผ่าน Website จึงได้อัพโหลดภาพแบบความละเอียดสูงไว้ที่ Google Drive ซึ่งดูได้ที่นี่