ป้ายกำกับ: รับประกาศ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม 4 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,100 คน

ไปยังคลังภาพนี้

บรรยากาศ พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพและพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

– บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ
ภาพต้นฉบับ | ภาพโพสใน facebook

– บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาพต้นฉบับ | ภาพโพสใน facebook

หมายเหตุ ภาพต้นฉบับเป็นภาพจากกล้องโดยตรง เหมาะสำหรับการไปใช้งานซึ่งต้องการความละเอียดสูง