ป้ายกำกับ: ระบบตรวจสอบตัวตน

ข่าวประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สำหรับนักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส “59xxxxxxxx” ขณะนี้งานศูนย์ข้อมูลฯ ได้นำเข้าข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบตรวจสอบตัวตนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งยกเลิกการใช้งานบัญชีชั่วคราว และขอให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบดังนี้


ชื่อผู้ใช้ เป็น รหัสนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5920100001
รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด เช่น 01/12/2541

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษาด้วยตนเองได้ โดย คลิกที่นี่