ป้ายกำกับ: ปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพให้แก้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตรัง โดยมีท่าน ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ไปยังคลังภาพนี้ | ไปยังคลังวิดีโอ