ป้ายกำกับ: ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

                   ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แก่บุคคลที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301  การบัญชี เมื่อวันจันทร์ ที่ 17  กรกฎาคม  2560  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  20  กรกฎาคม  2560  นั้น

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 การบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 (การบัญชี) โดยมีกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์ ที่  7 กรกฎาคม 2560  นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 นั้น

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (คอมพิวเตอร์)

ตามประกาศของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ 30  กันยายน  2559 นั้น   บัดนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนใน 2 รายวิชา  สำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (คอมพิวเตอร์) เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม  2559   ผลการสอบต้องผ่านเกณฑ์  60%  ทั้ง 2 รายวิชา จึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน  ประกอบด้วย

อ่านต่อ