ป้ายกำกับ: ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลการพิจารณาการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้มีประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่  5  เมษายน  2560  คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาผลมีผู้ยื่นเสนอราคา  ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ  2560   จำนวน   1   ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อ่านต่อ