ป้ายกำกับ: ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 (การบัญชี)  จำนวน 1  อัตรา นั้น

อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ครั้งที่ 3

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้มีประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 บัดนี้การสอบราคาได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ซึ่งมีผู้มายื่นซองสอบราคา จำนวน 2 ราย ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่ได้มีประกาศ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ 30  กันยายน  2559  นั้น  ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันพุธที่  12  ตุลาคม  2559  เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  จำนวน  5  อัตรา ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ