ป้ายกำกับ: ประกาศจำหน่าย

ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (ไม้ยางพารา) ปีงบประมาณ 2560

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  (แปลงหน้าเรือนจำเหรียงห้อง)   จำนวน  1  รายการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ