ป้ายกำกับ: งานแนะแนว

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม 4 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,100 คน

ไปยังคลังภาพนี้

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพให้แก้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตรัง โดยมีท่าน ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ไปยังคลังภาพนี้ | ไปยังคลังวิดีโอ

 

บรรยากาศ พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพและพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

– บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ
ภาพต้นฉบับ | ภาพโพสใน facebook

– บรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตร
ภาพต้นฉบับ | ภาพโพสใน facebook

หมายเหตุ ภาพต้นฉบับเป็นภาพจากกล้องโดยตรง เหมาะสำหรับการไปใช้งานซึ่งต้องการความละเอียดสูง