ป้ายกำกับ: งานศูนย์ข้อมูล

วอศ.แพร่ ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ขอเผยแพร่ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 (ครั้งที่ 2) หากท่านมีข้อทักท้วงใด สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ในประกาศ

ไฟล์แนบ ประกาศ,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์,เอกสารสอบราคา

ข่าวประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สำหรับนักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส “59xxxxxxxx” ขณะนี้งานศูนย์ข้อมูลฯ ได้นำเข้าข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบตรวจสอบตัวตนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งยกเลิกการใช้งานบัญชีชั่วคราว และขอให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบดังนี้


ชื่อผู้ใช้ เป็น รหัสนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5920100001
รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด เช่น 01/12/2541

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษาด้วยตนเองได้ โดย คลิกที่นี่

ประกาศระบบเครือข่าย UniNet/NedNet โหนด จ.ตรัง ขัดข้อง

เนื่องจากในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ตรวจพบอาการผิดปกติของ Link เชื่อมต่อระบบ UniNet จึงได้ติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงได้รับทราบว่า ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่าย ประจำจังหวัดตรัง ขัดข้อง จึงส่งผลให้ระบบเครือข่าย UniNet/NedNet ใน จ.ตรัง ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้อินเตอร์เน็ตของ วิทยาลัยฯ ช้าลง เนื่องจากแบนด์วิธในการใช้งานอินเตอร์เน็ตหายไป 100 Mbps จากเดิมที่มีแบนด์วิธรวม 140 Mbps เหลือแค่ 40 Mbps (ใช้งานได้เฉพาะสาย TOT FTTX 30 Mbps และ MoeNet 10 Mbps) และเครื่องแม่ข่ายซึ่งปัจจุบันเชื่อมต่อออกสู่อินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง UniNet ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

วช.ชลบุรี ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้ขอเผยแพร่ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 หากท่านมีข้อทักท้วงใด สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ในประกาศ

ไฟล์แนบ หนังสือนำ,ประกาศ,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ