ป้ายกำกับ: งานวัดผล

ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

grade

ชื่อผู้ใช้ เป็น รหัสนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5822010001

รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด 4 หลัก เช่น 31/12/2542

หมายเหตุ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต