ป้ายกำกับ: งานประชาสัมพันธ์

999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ซึ่งวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

999999

ไปยังคลังรูปภาพนี้