ป้ายกำกับ: งานทะเบียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 นั้น

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรับสมัครรักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 จึงขอแจ้งระเบียบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้

file-extension-pdf-iconกรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศทั้งฉบับ

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

อ่านต่อ