ป้ายกำกับ: งานกิจกรรม

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2560

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญ สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาให้มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้)

อ่านต่อ

บรรยากาศงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6

IMG_9884

ในระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2559 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เนื่องจากมีภาพเป็นจำนวนมากไม่สะดวกในการอัพโหลดผ่าน Website จึงได้อัพโหลดภาพแบบความละเอียดสูงไว้ที่ Google Drive ซึ่งดูได้ที่นี่

ประกาศผลการเรียน กิจกรรม และยื่นคำร้องขอแก้ กิจกรรม

ประกาศจากงานกิจกรรม ขอให้ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน มาดูผลการเรียน กิจกรรม พร้อมยื่นคำร้องขอแก้กิจกรรม ได้ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 (วันเดียวเท่านั้น) ณ ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 ภายใน

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาให้มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการ

ประสานงานให้)

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์  แพรกม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ไปยังคลังภาพ กล้อง 1 , กล้อง 2