ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 การบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 (การบัญชี) โดยมีกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์ ที่  7 กรกฎาคม 2560  นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
รหัส : 301 การบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2560 ถึง วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและรายละเอียด : ตามประกาศ

 

ประกาศผลการพิจารณาการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้มีประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่  5  เมษายน  2560  คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาผลมีผู้ยื่นเสนอราคา  ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (ไม้ยางพารา) ปีงบประมาณ 2560

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  (แปลงหน้าเรือนจำเหรียงห้อง)   จำนวน  1  รายการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ  2560   จำนวน   1   ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อ่านต่อ


เอกสารเผยแพร่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง