กำหนดการฝึกภาคปกติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย , หญิง)

กำหนดการฝึกภาคปกติ ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 (ชาย , หญิง) ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
วันที่รับสมัคร : 16 – 25 กันยายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ)
อัตราเงินเดือน : 6,914 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 200 บาท

อ่านต่อ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสัตวบาล 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานสัตวบาลประจำโครงการเลี้ยงสุกรขุน
วันที่รับสมัคร : 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ)
อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 200 บาท

อ่านต่อ


เอกสารเผยแพร่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง