ประชุมคณะกรรมการจัดงาน อกท.ระดับภาค ภาคใต้

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการจัดงาน อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดงาน อกท.ภาค ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ไปยังคลังภาพ กล้อง1 , กล้อง2

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย ฯ ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท   (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์  แพรกม่วง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ไปยังคลังภาพ กล้อง 1 , กล้อง 2

วช.ชลบุรี ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้ขอเผยแพร่ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 หากท่านมีข้อทักท้วงใด สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ในประกาศ

ไฟล์แนบ หนังสือนำ,ประกาศ,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขอชี้แจงรายละเอียดการใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ดังต่อไปนี้

อ่านต่อ


เอกสารเผยแพร่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง