ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
รหัส : 301 การบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2560 ถึง วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและรายละเอียด : ตามประกาศ