หมวดหมู่: ข่าวนักเรียน นักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 นั้น

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม 4 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,100 คน

ไปยังคลังภาพนี้

ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

grade

ชื่อผู้ใช้ เป็น รหัสนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5822010001

รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด 4 หลัก เช่น 31/12/2542

หมายเหตุ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2560

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญ สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาให้มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้)

อ่านต่อ

ข่าวประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สำหรับนักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส “59xxxxxxxx” ขณะนี้งานศูนย์ข้อมูลฯ ได้นำเข้าข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบตรวจสอบตัวตนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งยกเลิกการใช้งานบัญชีชั่วคราว และขอให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบดังนี้


ชื่อผู้ใช้ เป็น รหัสนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5920100001
รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด เช่น 01/12/2541

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นหารหัสประจำตัวนักศึกษาด้วยตนเองได้ โดย คลิกที่นี่