หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการดิน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการดิน

 

ประกาศผลการพิจารณาการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้มีประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่  5  เมษายน  2560  คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาผลมีผู้ยื่นเสนอราคา  ดังนี้

อ่านต่อ