หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพให้แก้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตรัง โดยมีท่าน ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ไปยังคลังภาพนี้ | ไปยังคลังวิดีโอ

 

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ซึ่งวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

999999

ไปยังคลังรูปภาพนี้

วอศ.แพร่ ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ขอเผยแพร่ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 (ครั้งที่ 2) หากท่านมีข้อทักท้วงใด สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ในประกาศ

ไฟล์แนบ ประกาศ,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์,เอกสารสอบราคา

บรรยากาศงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6

IMG_9884

ในระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม 2559 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
เนื่องจากมีภาพเป็นจำนวนมากไม่สะดวกในการอัพโหลดผ่าน Website จึงได้อัพโหลดภาพแบบความละเอียดสูงไว้ที่ Google Drive ซึ่งดูได้ที่นี่