หมวดหมู่: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 (การบัญชี)  จำนวน 1  อัตรา นั้น

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

                   ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แก่บุคคลที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301  การบัญชี เมื่อวันจันทร์ ที่ 17  กรกฎาคม  2560  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  20  กรกฎาคม  2560  นั้น

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 การบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 (การบัญชี) โดยมีกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ในวันศุกร์ ที่  7 กรกฎาคม 2560  นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
รหัส : 301 การบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 มิ.ย. 2560 ถึง วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและรายละเอียด : ตามประกาศ