ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่

ครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๓  อัตรา  ดังนี้

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว    

๑. ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาพืชศาสตร์  ตำแหน่ง ครู  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) จำนวน ๑ อัตรา

๒. ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)    จำนวน  ๑  อัตรา

๓. ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาธุรกิจเกษตร ตำแหน่ง ครู  (คอมพิวเตอร์)   จำนวน  ๑  อัตรา

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน